KOMPUTEROWE PRAWO JAZDY

Projekt „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” był realizowany w okresie 1.11.2009 - 30.10.2010 w ramach poddziałania 2.1.1 PO Kapitał Ludzki. Uczestniczyli w nim pracownicy mikro- i małych przedsiębiorstw z całej Polski, którzy wzieli udział w szkoleniu dostarczającym szczegółową wiedzę z zakresu posługiwania się technologią IT, urządzeniami peryferyjnymi komputera i popularnymi aplikacjami oraz przygotujowującym do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). Certyfikat jest ważny bezterminowo i uznawany w całej UE.

Szkolenia zostały dofinansowane w 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie www.ecdl-szkolenie.pl

Koordynator: Małgorzata Popis

Biuro projektu:
Aleksandra Tężycka
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość” Oddział terenowy w Gdańsku
ul. Piekarnicza 12A
80-126 Gdańsk
Tel: 058 751 40 02
Fax: 058 751 40 21
E-mail: aleksandra.t@swp.gda.pl

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość