IT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt miał na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia. Skierowany był do osób niepełnosprawnych w powiatach lęborskim, słupskim, starogardzkimi i tczewskim i oferował pakiet następujących usług:

  • opracowanie indywidualnych planów działania dla 90 osób niepełnosprawnych
  • diagnoza kompetencji IT uczestników projektu
  • szkolenia komputerowe
  • korepetycje IT dopasowane do konkretnych potrzeb uczestników

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kierownik projektu: Grzegorz Łepkowski
Biuro Projektu:
Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”
Oddział terenowy w Gdańsku
ul. Piekarnicza 12A
80-126 Gdańsk
Tel: 058 751 40 02
Fax: 058 751 40 21
e-mail: cwb@swp.gda.pl

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość