IT DLA 50+

Projekt „Kwalifikacje IT dla pracowników 50+” realizowany był w okresie od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. Jego cel to przeszkolenie 240 osób powyżej 50. roku życia, pracujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych w zakresie technik informatycznych.

W ramach projektu zrealizowane zostały 4 edycje bezpłatnych szkoleń:

  • grafik komputerowy z umiejętnością tworzenia stron www
  • projektowanie AutoCad
  • obsługa nowoczesnych aplikacji księgowych
  • wykorzystanie SQL 2005


Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – PO Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1.

Zapraszamy na stronę www.szkolenia50plus.pl

Kierownik projektu: Laura Hypta
laura.h@swp.gda.pl
Tel. (58) 524 50 50
 

BIURO PROJEKTU:
Olsztyn, ul. Żeromskiego 24A
tel. 089 526 41 11
fax. 089 526 41 11


 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość