KOBIETA W BIZNESIE

Projekt "Kobieta w biznesie: program badawczo-szkoleniowy dla właścicielek MSP" został zakończony 30 września 2007. Zrealizował  on dwa cele:


 1)  diagnoza sytuacji oraz szans rozwoju MSP, funkcjonujących w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim nie dłużej niż 5 lat (powyżej tego okresu firmy uznaje się za stabilne), których właścicielkami są kobiety:

  • analiza kondycji firm
  • diagnoza potrzeb przedsiębiorczyń
  • określenie barier rozwoju firm

2)  dostarczenie właścicielkom MSP, funkcjonującym na rynku nie dłużej niż 5 lat, wiedzy, narzędzi oraz umiejętności dopasowanych do ich potrzeb (na podstawie badania), które pomogą im w rozwoju firmy i zwiększeniu jej konkurencyjności.
 
Projekt osiągnął następujące rezultaty:

  • wykonanie badania na próbie 600 MSP w trzech województwach, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 5 lat i których właścicielkami są kobiety    pobierz raport
  • dystrybucja raportu wśród instytucji dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego
  • przeszkolenie ok. 400 przedsiębiorczyń z wyżej wymienionych województw w zakresach tematycznych określonych w ramach badania


SWP było partnerem tego projektu, finansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.
Więcej na www.kobietawbiznesie.pl
 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość