Trwa rekrutacja uczestników do projektu „Na pomoc pracy”

 

Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja uczestników do projektu „Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim”. Projekt ten oferuje różnorodne i bezpłatne formy wsparcia o charakterze „outplacementu”.
 

Dla kogo, czyli kto może uczestniczyć w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. w wyniku procesów restrukturyzacji, likwidacji stanowiska pracy, zmian organizacyjnych lub technologicznych w firmach) lub osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie z tych samych przyczyn w okresie ostatnich 6 miesięcy.
 

Co, czyli działania, w których można wziąć udział:

Uczestnicy projektu otrzymują indywidualnie dopasowane do ich potrzeb wsparcie realizowane przez doświadczonych specjalistów.
W ramach projektu każdy uczestnik wraz z doradcą zawodowym opracowuje Indywidualny Plan Działania ( a w jego ramach m.in. badane są kompetencje zawodowe oraz opracowywane CV i list motywacyjny). W dokumencie IPD zawarte są dalsze rekomendacje rozwojowe. Na ich podstawie uczestnik kierowany jest na „skrojone na miarę”, szkolenie zawodowe, które umożliwi zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Ponadto uczestnicy projektu mają możliwość korzystania z warsztatów poradnictwa grupowego, których celem jest poszerzenie kompetencji społecznych ( komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i negocjacji, asertywności, radzenie sobie ze stresem). Projekt oferuje także usługi pośrednictwa pracy, które umożliwiają korzystanie z bazy pracodawców i wyselekcjonowanych ofert zatrudnienia.

Dotychczasowi uczestnicy mówią o projekcie

Dotychczasowi uczestnicy projektu założyli własne firmy, wzięli udział w szkoleniach, znaleźli pracę. Zobacz, co mówią o wsparciu, jakie otrzymali nasi przedsiębiorcy – właściciele: klubu malucha, firmy projektowej, architektonicznej, studia dźwiękowego i innych firm oraz uczestnicy szkoleń zawodowych.

Jesteśmy dumni z ich sukcesów.

Z przyjemnością zapraszamy do lektury i inspiracji>>

 

Kontakt - rekrutacja do projektu

Szczegóły dotyczące Projektu znajdują się na stronie www.defs.pomorskie.eu
W celu rekrutacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, która w ramach projektu prowadzi Stacjonarne Centrum Wsparcia mieszczące się w budynku „Zieleniaka” przy ul. Wały Piastowskie 1, VIII p. Pokój 812, lub prosimy o kontakt na numer tel. 58 307 45 38, e-mail: napomocpracy@rigp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość