NOWOCZESNY PRACOWNIK BIUROWY

Projekt był skierowany do pracowników mikro- lub małych firm (zatrudniających do 49 osób) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Szkolenie było bezpłatne – jego koszt pokrywały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
- zagadnienia prawne związane z pracą administracyjno - biurową
- obsługa nowoczesnych urządzeń biurowych i systemów informatycznych do obsługi firm
- profesjonalna obsługa komputera
- techniki organizacji pracy biurowej
- umiejętności interpersonalne w pracy biurowej

Zapraszamy na naszą stronę: www.pracownik-biurowy.pl

Biuro Projektu:
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, p. 314
10-450 Olsztyn
tel./fax 89 526 41 11
e- mail: olsztyn@swp.gda.pl

Do pobrania: Raport z badania efektów miękkich cyklu szkoleń w ramach projektu „Nowoczesny Pracownik Biurowy”

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość