INWESTYCJA W KADRY 3

 

Od stycznia 2011 Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” jest podwykonawcą w projekcie “Inwestycja w Kadry 3”. Obecnie poszukujemy średnich firm z woj. pomorskiego, chętnych zainwestować w swoje kadry i kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Oferujemy:

  •  indywidualną diagnozę stanu ZZL w firmie

Na podstawie przeprowadzonego z Państwem wywiadu, nasz ekspert przygotuje dokładną informację na temat kondycji ZZL w Państwa firmie. Pozwoli to dostosować do firmy dalszą, indywidualną ofertę doradczo-szkoleniową.

  • doradztwo z zakresu ZZL

Indywidualne konsultacje pomogą rozwiązać konkretne problemy w firmie oraz przygotować ją do wdrożenia systemu ZZL. System będzie wspierał efektywność przedsiębiorstwa, wydajność pracy oraz satysfakcję zatrudnionych.

  • warsztaty dla kadry zarządzającej

Na warsztatach dowiedzą się Państwo o nowoczesnych rozwiązaniach w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wybór tematu zależeć będzie od indywidualnych potrzeb uczestników. Praktyczne zajęcia odbywać się będą w niewielkich grupach.

  • opracowanie strategii zarządzania personelem
  • pomoc w bezpośrednim wdrożeniu przygotowanej strategii ZZL


Do uczestnictwa zapraszamy kadrę zarządzającą oraz pracowników odpowiedzialnych za politykę kadrową i personalną. Możliwy jest również udział właścicieli firm – pod warunkiem, że zatrudniają oni co najmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę.

POBIERZ OFERTĘ W PDF


Dzięki dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedsiębiorstwa nie ponoszą kosztów analizy i doradztwa, a jedynie koszty warsztatów. Koszty te będą częściowo finansowane w formie czasu pracy pracowników, a częściowo w formie gotówkowej.

Informacje i zapisy:
Dorota Grzybkowska
Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”
Gdańsk, ul. Piekarnicza 12A
Tel.: (58) 751 40 16
E-mail: dorota.g@swp.gda.pl
 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość