ECCC - Szkolenia Informatyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie ,,Certyfikowane szkolenia ECCC dla pracowników’’. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie trwał od 1 sierpnia 2011 do 30 listopada 2012.

ECCC to Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (European Computer Competence Certificate), zaświadczający o umiejętnościach w konkretnym obszarze informatyki. Honorowany we wszystkich krajach UE, wydawany jest na podstawie zewnętrznego egzaminu. Jego dużą zaletą jest możliwość ustalenia indywidualnej ścieżki szkoleniowej dla każdego uczestnika kursu.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zatrudnione w mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstwach (w tym osoby w wieku 45 lat i więcej), posiadające wykształcenie najwyżej średnie oraz zamieszkałe w województwie pomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

Szkolenia będą prowadzone na różnych poziomach zaawansowania, w wybranej przez uczestnika tematyce. Do wyboru są cztery poziomy (od podstawowego do eksperckiego) oraz następujące tematy szkoleń:

- sprzęt i oprogramowanie komputerowe,

- edycja dokumentów,

- obliczenia arkuszowe,

- bazy danych,

- multimedia,

- technologie informacyjno-komunikacyjne,

- technologie mobilne,

- grafika biznesowa.

 W ramach szkolenia zapewniamy:

-          dojazd i nocleg,

-          wyżywienie,

-          materiały szkoleniowe,

-          sprzęt niezbędny do nauki,

-          zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

-          certyfikat po zdaniu egzaminu.

 Informacje i zapisy:

 Małgorzata Sporek

Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość’’

Oddział Terenowy w Gdańsku

Ul. Piekarnicza 12a

80-126 Gdańsk

Tel: 58 751 40 02

e-mail: malgorzata.s@swp.gda.pl

 www.ecccszkolenia.pl

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość