SWP się doskonali

 

 

Aby osiągać coraz większą satysfakcję klientów, ciągle doskonalimy skuteczność naszych działań – usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. Projekt „Doskonalmy się! Szkolenia rozwijające kompetencje pracowników SWP” był dla nas szansą na wzmocnienie potencjału indywidualnego oraz zespołowego. Od września 2012 do grudnia 2013 personel SWP wwiął udział w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez najlepszych ekspertów.

Po przeprowadzeniu badań potrzeb szkoleniowych w naszej organizacji, wybraliśmy tematy najbardziej użyteczne z perspektywy rozwoju Stowarzyszenia, ale też poszczególnych pracowników. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej wzięliśmy udział między innymi w  szkoleniach z zakresu:

  • finansów i rachunkowości zarządczej,
  • transakcji wewnątrzwspólnotowych i pozawspólnotowych i  podatku VAT,
  • wymogów ochrony środowiska,
  • wymogów formalnych i prawnych w agroturystyce,
  • kadr i płac dla konsultantów,
  • podstaw języka migowego,
  • obsługi klienta,
  • technik sprzedaży,
  • zarządzania jakością,
  • i  innych – służących rozwojowi kompetencji „miękkich”.

 

Jesteśmy przekonani, że wzrost wiedzy i umiejętności pracowników naszego Stowarzyszenia pomoże nam jeszcze skuteczniej wspierać przedsiębiorczość.

 

 

Projekt „Doskonalmy się! Szkolenia rozwijające kompetencje pracowników SWP” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość