Czas na aktywizację - łódzkie


 W ramach „Czasu na aktywizację” oferowaliśmy uczestnikom:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • zajęcia komputerowe koncentrujące się na obsłudze pakietu MS Office, połączone z indywidualnymi konsultacjami komputerowymi dostosowanymi do potrzeb uczestników,
 • kursy zawodowe, np. Pracownik ochrony fizycznej, Pracownik administracyjno-biurowy z elementami programów księgowych i kadrowych, Telemarketer / Telewindykator, Grafik komputerowy i webdesigner, Diagnosta samochodowy (opłacamy koszty dojazdów i stypendia szkoleniowe),
 • 3-miesięczne staże/praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach,
 • warsztaty poszukiwania pracy,
 • pośrednictwo pracy.
   
   

W projekcie mogły uczestniczyć osoby, które:

 • mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • mieszkają w województwie łódzkim,
 • są dorosłe (wiek 18-64 lata),
 • nie mają pracy,
 • chcą zmienić coś w swoim życiu, zdobyć nowe kwalifikacje, znaleźć pracę.Więcej informacji:

tel. 530 932 262
biurol@swp.gda.pl

 

 Logo_POKL_UE_SWP

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość