Szkolenia budowlane - pomorskie

Co?

Projekt „Szkolenia dla pomorskich przedsiębiorstw budowlanych” był realizowany przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku od początku grudnia 2012r. do końca lutego 2014r. na terenie województwa pomorskiego. Jego celem było wzmocnienie konkurencyjności 103 pomorskich przedsiębiorstw MSP z branży budowlanej przez podniesienie jakości lub rozszerzenie zakresu usług wykonywanych przez ich pracowników.

 

Dla kogo?

Projekt był skierowany do 103 przedsiębiorstw MSP z obszaru woj. pomorskiego oraz ich 452 pracowników, główinie firm z branży budowlanej (lub planujące rozwinąć działalność budowlaną), które wyraziły chęć udziału w projekcie oraz uczestniczyły w badaniu potrzeb szkoleniowych.

 

Szkolenia:

 Ciężki sprzęt drogowy kl. III:

Specjalizacje:

 • Operator koparki kl. III (176 godzin),
 • Operator ładowarki kl. III (176 godzin),
 • Operator koparko-ładowarki (176 godzin).

 

Ciężki sprzęt drogowy kl. II:

Specjalizacje:

 • Operator koparki kl. II (70 godzin),
 • Operator ładowarki kl. II (70 godzin).


Ręczne urządzenia drogowe:

Specjalizacje:

 • Operator narzędzi udarowych ręcznych (44 godziny),
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg (44 godziny),
 • Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych (44 godziny).


Rusztowania budowlano-montażowe metalowe:

Specjalizacja:

 • Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych (80 godzin).


Sprężarki:
 

Specjalizacja:

 • Operator sprężarki kl. III (88 godzin).


Żurawie samojezdne:
 

Specjalizacja:

 • Operator żurawi samojezdnych (100 godzin).


Walce drogowe:
 

Specjalizacja:

 • Operator walca (158 godzin).

Każde z powyższych szkoleń kończy się egzaminem przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego lub komisją Urzędu Dozoru Technicznego, które przyznają certyfikaty w zakresie zdobytych kwalifikacji.

 

Kontakt:

Małgorzata Sporek
Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość’’
Oddział Terenowy w Gdańsku
ul. Piekarnicza 12a
80-126 Gdańsk
tel.: 58 751 40 11
budowlanka@swp.gda.pl
www.budowlaneszkolenia.pl
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość