Podejmij wyzwanie - śląskie

Co?

PODEJMIJ WYZWANIE:

  • Poznaj swoje mocne strony (podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym),
  • Naucz się skutecznie komunikować, planować i radzić sobie ze stresem (podczas warsztatów),
  • Zdobądź nowe kwalifikacje i umiejętności: telemarketera,  web designera, kosztorysanta budowlanego, pracownika administracyjno-biurowego z elementami programów kadrowych lub inne (podczas kursów zawodowych),
  • Zdobądź doświadczenie zawodowe (podczas płatnych staży i praktyk zawodowych),
  • Dowiedz się, jak zwiększyć swoją szansę na znalezienie pracy (podczas warsztatów poszukiwania pracy).


Wsparcie będzie intensywne i skondensowane w czasie, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych ruchowo.

Uczestnicy w trakcie szkoleń otrzymają: materiały szkoleniowe, catering , zwrot kosztów dojazdu na kursy oraz stypendium szkoleniowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
 

Dla kogo:

PODEJMIJ WYZWANIE, jeżeli:

  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności (szczególnie niepełnosprawność ruchowa),
  • mieszkasz w województwie śląskim,
  • masz 15 – 27 lat,
  • nie masz pracy (niezależnie, czy jesteś zarejestrowany jako bezrobotny w urzędzie pracy, czy nie),
  • chcesz zmienić coś w swoim życiu, zdobyć nowe kwalifikacje, znaleźć pracę.

Zgłoś się już dziś!

  

Kontakt:

Biuro Projektu
Ul. Zwycięstwa 61
44-100 Gliwice

Tel. 789 025 830
Mail: gliwice@swp.gda.pl

www.podejmijwyzwanie.info
 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" w partnerstwie z Sanockim Towarzystwem Oświatowym

                                               

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość